سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرحسين باباييان

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۲) / گروه صحنه و لباس (۱) / دكور (۲) / دستيار صحنه (۵) / دستيار صحنه و لباس  (۴) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  رفتن (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قدمگاه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مواجهه (۱۳۸۳)
  ۲ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نقاب (۱۳۸۳)
  ۲ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آلزايمر (۱۳۸۹)
  ۲ -  عصر روز دهم (۱۳۸۷)
  ۳ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)
  ۴ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۵ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرود در غربت (۱۳۸۷)
  ۲ -  قصه عشق (۱۳۸۵)
  ۳ -  پرونده هاوانا (۱۳۸۴)
  ۴ -  باج خور (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.