سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عرب

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / دستيار فيلمبردار (۱) / حمل و نقل (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۲ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۳ -  كمينگاه (۱۳۶۶)
  ۴ -  تاراج (۱۳۶۳)
  ۵ -  مشت (۱۳۶۳)
  ۶ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خوش خيال (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضيافت (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.