سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد ساكت

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۳) / دستيار كارگردان (۱) / مجري طرح (۱) / طراح صحنه و لباس (۳) / طراح صحنه (۱) / دكور (۱) / مسئول لباس (۲) / دستيار صحنه (۲) / دستيار صحنه و لباس (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گنجشكك اشي‌مشي (۱۳۹۲)
  ۲ -  دم صبح (۱۳۸۴)
  ۳ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باغ قرمز (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گنجشكك اشي‌مشي (۱۳۹۲)
  ۲ -  باغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۳ -  دم صبح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. مسئول لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۲ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زندگي و ديگر هيچ (۱۳۷۰)
  ۲ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نرگس (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مجري طرح   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   دكور   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.