سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا طالبی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۱) / مدير تهيه (۳) / دستيار فيلمبردار (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / مدير تداركات (۱۱) / تداركات (۲) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماه شب چهارده (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خروس بي محل (۱۳۸۸)
  ۲ -  ديوار (۱۳۸۶)
  ۳ -  ماه شب چهارده (۱۳۸۵)
  ۴ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تيك تاك (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آرزو (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  لج و لجبازي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. مدير تهيه  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  احساس داغ (۱۳۵۰)
  ۲ -  پا برهنه ها (۱۳۴۷)
  ۳ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پرستش (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پايان روياها (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. مدير تداركات  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۲ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۵۶)
  ۳ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۴ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۵ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۶ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۷ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۸ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۹ -  قصه شب (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  هميشه قهرمان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۲ -  خداحافظ كوچولو (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چكمه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مدير تهيه   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  غربتي ها (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.