سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيداحمد محمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / عكس (۳) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / فيلمبردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نقطه كور (۱۳۹۴)
  ۲ -  مردي كه اسب شد (۱۳۹۳)
  ۳ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)
  ۴ -  مونس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. عكس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي كه اسب شد (۱۳۹۳)
  ۲ -  كاغذ خروس نشان (۱۳۹۰)
  ۳ -  مونس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مردي كه اسب شد (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  همه چيز براي فروش (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.