سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود ميمی

 زندگينامه  

مسعود ميمي در سال 1337 در شهر قم به دنيا آمد. وي دستيار كارگردان و برنامه ريز مي باشد.

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۷) / برنامه ريز (۸) / دستيار كارگردان (۵) / گروه كارگرداني (۲) / مدير روابط عمومي (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / نويسنده  (۲) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   نويسنده  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پري دريايي (۱۳۹۴)
  ۲ -  وقتي برگشتم (۱۳۹۴)
  ۳ -  شهابي از جنس نور (۱۳۹۲)
  ۴ -  نقش نگار (۱۳۹۲)
  ۵ -  فرزند چهارم (۱۳۹۱)
  ۶ -  گل چهره (۱۳۸۹)
  ۷ -  ستاره هاي سربي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   نويسنده  
 1. برنامه ريز  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بي نامي (۱۳۹۵)
  ۲ -  پري دريايي (۱۳۹۴)
  ۳ -  وقتي برگشتم (۱۳۹۴)
  ۴ -  شهابي از جنس نور (۱۳۹۲)
  ۵ -  نقش نگار (۱۳۹۲)
  ۶ -  فرزند چهارم (۱۳۹۱)
  ۷ -  ستاره هاي سربي (۱۳۸۱)
  ۸ -  شب روباه (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   نويسنده  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۲ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۳ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)
  ۴ -  صعود (۱۳۶۶)
  ۵ -  گمشدگان (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   نويسنده  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۲ -  قافله (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   نويسنده  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   نويسنده  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گل چهره (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي   مدير برنامه ريزي   نويسنده  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۲ -  صعود (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.