سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاظم سنقری

 

فيلم شناسی :   پشتيباني توليد (۱) / چاپ (۱) / ظهور (۱) / دستيار تروكاژ  (۱) فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   چاپ   ظهور   دستيار تروكاژ  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   چاپ   ظهور   دستيار تروكاژ  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   چاپ   ظهور   دستيار تروكاژ  
 1. ظهور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   چاپ   ظهور   دستيار تروكاژ  
 1. دستيار تروكاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.