سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی همايون فال

 

فيلم شناسی :   برش نگاتيو (۴) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   برش نگاتيو   امور فني  
 1. برش نگاتيو  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)
  ۲ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)
  ۳ -  آهوي وحشي (۱۳۶۹)
  ۴ -  زير باران (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   برش نگاتيو   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.