سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا ايروانی

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري  (۷) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۲ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۳ -  مجسمه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حماسه 2519 (۱۳۷۶)
  ۲ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۳ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)
  ۴ -  طعمه (۱۳۷۱)
  ۵ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۶ -  قهرمان (۱۳۷۰)
  ۷ -  نقش عشق (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.