سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمدرضا درويش

 زندگينامه  

احمدرضا درويش متولد 1340 تهران، فارغ التحصيل گرافيك و معماري است. وي فعاليت هنري را سال 1361 با كارگرداني نمايش هاي تلويزيوني آغاز كرد. او از اعضاي هيأت مديره موسسه «فرهنگ و تماشا» است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۸) / دستيار كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۸) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد  
 1. كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رستاخيز (۱۳۹۲)
  ۲ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۳ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۴ -  سرزمين خورشيد (۱۳۷۵)
  ۵ -  كيميا (۱۳۷۳)
  ۶ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۷ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۸ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همه دختران من (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد  
 1. نويسنده  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رستاخيز (۱۳۹۲)
  ۲ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۳ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۴ -  سرزمين خورشيد (۱۳۷۵)
  ۵ -  كيميا (۱۳۷۳)
  ۶ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۷ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۸ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرزمين خورشيد (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.