سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی لطفعلی

 

فيلم شناسی :   تدوين (۱) / صدابردار (۲) / صداگذار (۱) / ميكس (۲) / امور فني صدا (۲) / دستيار صدابردار (۹) / دستيار امور فني صدا (۱) / افكت (۴) / صدابرداري استوديو (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   امور فني  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خونبارش (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   امور فني  
 1. صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سفر سنگ (۱۳۵۶)
  ۲ -  همت (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   امور فني  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خونبارش (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   امور فني  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۲ -  خردجال (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۲ -  سرباز اسلام (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   امور فني  
 1. دستيار صدابردار  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)
  ۲ -  طوطي (۱۳۵۶)
  ۳ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۴ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۵ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۶ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۷ -  قدير (۱۳۵۱)
  ۸ -  الكلي (۱۳۵۰)
  ۹ -  در آمريكا اتفاق افتاد (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   امور فني  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   امور فني  
 1. افكت  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۲ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۳ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۴ -  در آمريكا اتفاق افتاد (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   امور فني  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دست شيطان (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار امور فني صدا   افكت   صدابرداري استوديو   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.