سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فتح اله منوچهری

 زندگينامه  

فتح الله منوچهري فعاليت سينمايي را از دهه ي چهل با فعاليت در دوبلاژ فيلم ها شروع كرد. فعاليت فيلمسازي را از سال 1351 با فيلم «خانوم خانوما» به عنوان نويسنده، كارگردان و بازيگر آغاز كرد. وي هم اكنون مقيم خارج از كشور مي باشد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / نويسنده (۳) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۳) / شعر (۲) / سرپرست گويندگان  (۶) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۲ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)
  ۳ -  خانوم خانوما (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۲ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)
  ۳ -  خانوم خانوما (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خانوم خانوما (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۲ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)
  ۳ -  خانوم خانوما (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. شعر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۲ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   شعر   سرپرست گويندگان  
 1. سرپرست گويندگان  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرباز اسلام (۱۳۵۹)
  ۲ -  قدغن (۱۳۵۷)
  ۳ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۴ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)
  ۵ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۶ -  طاهر (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.