سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن باقری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / دستيار فيلمبردار (۱۵) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۲) / با تشكر (از مرحوم)  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر (از مرحوم)  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۲ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۳ -  خانه خراب (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر (از مرحوم)  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۵)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۲ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)
  ۳ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۴ -  جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)
  ۵ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۶ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۷ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۸ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)
  ۹ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)
  ۱۰ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  خط پايان (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  در اسارت (۱۳۶۳)
  ۱۳ -  سياه راه (۱۳۶۳)
  ۱۴ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)
  ۱۵ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر (از مرحوم)  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خانه خراب (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر (از مرحوم)  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)
  ۲ -  شب غريبان (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر (از مرحوم)  
 1. با تشكر (از مرحوم)  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.