سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين خدنگی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / نور (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / امور فني  (۶) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نور   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نور   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نور   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نور   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نور   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  همه فرزندان من (۱۳۶۳)
  ۲ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نور   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چوپانان كوير (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   نور   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني  
 1. امور فني  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شهر موش ها (۱۳۶۴)
  ۲ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۳ -  آب (۱۳۵۳)
  ۴ -  مراد برقي و هفت دخترون (۱۳۵۳)
  ۵ -  هفت دلاور (۱۳۵۲)
  ۶ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.