سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فخرالسادات نجات الهی

نام اصلي: سرور نجات الهي
 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۱) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۲ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)
  ۳ -  ريحانه (۱۳۶۸)
  ۴ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۵ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)
  ۶ -  بوعلي سينا (۱۳۶۶)
  ۷ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)
  ۸ -  جميل (۱۳۶۶)
  ۹ -  جنگلبان (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  مأموريت (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.