سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاشانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / تصحيح رنگ (اتالوناژ)  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۵۶)
  ۲ -  خاكستري (۱۳۵۶)
  ۳ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۴ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۵ -  قاصدك (۱۳۵۵)
  ۶ -  ذبيح (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.