سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج شفايی

 

فيلم شناسی :   دستيار نورپردازي (۱) / دستيار تدوين (۱) / امور فني صدا (۷) / سينك صدا (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   دستيار نورپردازي   دستيار تدوين   امور فني صدا   سينك صدا   با تشكر از  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خاكستر سبز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار نورپردازي   دستيار تدوين   امور فني صدا   سينك صدا   با تشكر از  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مترسك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار نورپردازي   دستيار تدوين   امور فني صدا   سينك صدا   با تشكر از  
 1. امور فني صدا  : (۷)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۲ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۳ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۴ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۵ -  هواي تازه (۱۳۶۵)
  ۶ -  اتوبوس (۱۳۶۴)
  ۷ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار نورپردازي   دستيار تدوين   امور فني صدا   سينك صدا   با تشكر از  
 1. سينك صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار نورپردازي   دستيار تدوين   امور فني صدا   سينك صدا   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.