سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بخشعلی محمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۳) / دستيار تداركات (۱) / مربي سواركاري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۲ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قرق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)
  ۲ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)
  ۳ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باغ سيد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. مربي سواركاري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.