سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

غلام انتظاری

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۱) / بازيگر (۳) / گروه صحنه (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   گروه صحنه   دستيار تداركات  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ما ايستاده ايم (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   گروه صحنه   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زخمه (۱۳۶۲)
  ۲ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)
  ۳ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   گروه صحنه   دستيار تداركات  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   بازيگر   گروه صحنه   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.