سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ اكبری

 

فيلم شناسی :   هماهنگي توليد (۱) / فيلمبردار (۱) / دستيار فيلمبردار  (۶) فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار  
 1. هماهنگي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  چوب خدا (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دانه هاي گندم (۱۳۵۹)
  ۲ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۳ -  غربتي ها (۱۳۵۶)
  ۴ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۵ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۶ -  مسافر (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.