سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباسعلی حسينی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۴۴) / چاپ (۴۳) / ظهور (۱) / دستيار چاپ (۳) / دستيار لابراتوار  (۴) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۴۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ماجراهاي علاءالدين و چراغ جادو (۱۳۵۷)
  ۲ -  فقط آقا مهدي مي تونه (۱۳۵۶)
  ۳ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۴ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۵ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۶ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۷ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۸ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۹ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  بندري (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  بي حجاب (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۲۳ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۲۴ -  زنجيري (۱۳۵۲)
  ۲۵ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  قصه شب (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  گرگ بيزار (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  اعجوبه ها (۱۳۵۱)
  ۳۱ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۳۲ -  رگبار (۱۳۵۱)
  ۳۳ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۳۴ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۳۸ -  مطرب (۱۳۵۱)
  ۳۹ -  رشيد (۱۳۵۰)
  ۴۰ -  يك مرد يك شهر (۱۳۵۰)
  ۴۱ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۴۲ -  قفس طلائي (۱۳۴۵)
  ۴۳ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۴۴ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. چاپ  : (۴۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  باغ بلور (۱۳۵۷)
  ۲ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۳ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۴ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۵ -  حسرت (۱۳۵۴)
  ۶ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۷ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۸ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۹ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  بندري (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  بي حجاب (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  زنجيري (۱۳۵۲)
  ۲۳ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۲۴ -  قصه شب (۱۳۵۲)
  ۲۵ -  گرگ بيزار (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  اعجوبه ها (۱۳۵۱)
  ۳۰ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۳۱ -  رگبار (۱۳۵۱)
  ۳۲ -  سر گروهبان (۱۳۵۱)
  ۳۳ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۳۴ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)
  ۳۸ -  مطرب (۱۳۵۱)
  ۳۹ -  يك مرد يك شهر (۱۳۵۰)
  ۴۰ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۴۱ -  قفس طلائي (۱۳۴۵)
  ۴۲ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۴۳ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. ظهور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۲ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۳ -  شكار شوهر (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار لابراتوار  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۲ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۳ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۴ -  شكار شوهر (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.