سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عزيزالله رفيعی

 زندگينامه  

عزيزالله رفيعي متولد 1302 كاشان است. وي پس از گذراندن يك دوره فيلمبرداري در استوديو الاهرام مصر فعاليت هنري خود را آغاز كرد. رفيعي سال 1338 استوديو دوبلاژ «مهرگان فيلم» و سال 1342 استوديو دوبلاژ «كاروان فيلم» و «نادر فيلم» را تأسيس كرد. او برادر شكرالله رفيعي (كارگردان) و نعمت الله رفيعي (فيلمبردار) است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۷) / نويسنده (۶) / طرح اوليه داستان از (۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۱۲) / مدير فيلمبرداري (۸) / فيلمبردار (۲۰) / تدوين (۱۴) / انتخاب موزيك (۲) / با تشكر از (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از   امور فني  
 1. كارگردان  : (۱۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  خشم الهي (۱۳۵۸)
  ۲ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۳ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۴ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۵ -  غول بياباني (۱۳۴۸)
  ۶ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۷ -  گنجينه سليمان (۱۳۴۵)
  ۸ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۹ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۱۲ -  خروس بي محل (۱۳۴۰)
  ۱۳ -  دام عشق (۱۳۴۰)
  ۱۴ -  آينه تاكسي (۱۳۳۹)
  ۱۵ -  اينم يك جورشه (۱۳۳۸)
  ۱۶ -  همه گناهكاريم (۱۳۳۷)
  ۱۷ -  برهنه خوشحال (۱۳۳۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از   امور فني  
 1. نويسنده  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خشم الهي (۱۳۵۸)
  ۲ -  غول بياباني (۱۳۴۸)
  ۳ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۴ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)
  ۵ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۶ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از   امور فني  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  برهنه خوشحال (۱۳۳۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از   امور فني  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۱۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  خشم الهي (۱۳۵۸)
  ۲ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۳ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۴ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۵ -  گنجينه سليمان (۱۳۴۵)
  ۶ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۷ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)
  ۸ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۹ -  خروس بي محل (۱۳۴۰)
  ۱۰ -  آينه تاكسي (۱۳۳۹)
  ۱۱ -  همه گناهكاريم (۱۳۳۷)
  ۱۲ -  برهنه خوشحال (۱۳۳۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۲ -  تنهايي (۱۳۵۵)
  ۳ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۴ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۵ -  فرار از بهشت (۱۳۵۳)
  ۶ -  خوشگذران (۱۳۵۲)
  ۷ -  كي دسته گل به آب داده؟ (۱۳۵۲)
  ۸ -  ناخدا باخدا (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۲۰)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  لج و لجبازي (۱۳۵۱)
  ۲ -  شوهر پاستوريزه (۱۳۵۰)
  ۳ -  قصاص (۱۳۵۰)
  ۴ -  ساقي (۱۳۴۹)
  ۵ -  غول بياباني (۱۳۴۸)
  ۶ -  پسر دهاتي (۱۳۴۵)
  ۷ -  گنجينه سليمان (۱۳۴۵)
  ۸ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۹ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۱۳ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۱۴ -  آينه تاكسي (۱۳۳۹)
  ۱۵ -  اينم يك جورشه (۱۳۳۸)
  ۱۶ -  همه گناهكاريم (۱۳۳۷)
  ۱۷ -  برهنه خوشحال (۱۳۳۶)
  ۱۸ -  مردي كه رنج مي برد (۱۳۳۶)
  ۱۹ -  خورشيد مي درخشد (۱۳۳۵)
  ۲۰ -  مهتاب خونين (۱۳۳۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از   امور فني  
 1. تدوين  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۲ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۳ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۴ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۵ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۶ -  خوشگذران (۱۳۵۲)
  ۷ -  كي دسته گل به آب داده؟ (۱۳۵۲)
  ۸ -  لج و لجبازي (۱۳۵۱)
  ۹ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  ستاره صحرا (۱۳۴۳)
  ۱۳ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۱۴ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از   امور فني  
 1. انتخاب موزيك  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۲ -  فريادرس (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   انتخاب موزيك   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  لج و لجبازي (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.