سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد جلالی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / طراح صحنه (۲) / طراح لباس (۱) / طراح چهره پردازي (۱) / چهره پرداز (۵) / تيتراژ (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گيرنده (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  الماس بنفش (۱۳۶۸)
  ۲ -  پرستار شب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرستار شب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرستار شب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. چهره پرداز  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  الماس بنفش (۱۳۶۸)
  ۲ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۳ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)
  ۴ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۵ -  تاتوره (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   طراح لباس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  به خاطر همه چيز (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.