سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد گرامی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مزدوران (۱۳۶۳)
  ۲ -  يك روز گرم (۱۳۶۳)
  ۳ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  روز باشكوه (۱۳۶۷)
  ۲ -  خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  وسوسه (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.