سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر سنگی

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۲) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يوسف هور (۱۳۹۱)
  ۲ -  قلاده هاي طلا (۱۳۹۰)
  ۳ -  مرگ كسب و كار من است (۱۳۸۹)
  ۴ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۵ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۶ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۷ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۸ -  فيل در تاريكي (۱۳۶۸)
  ۹ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۱۰ -  تفنگ هاي سحرگاه (۱۳۶۷)
  ۱۱ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۱۲ -  بازداشتگاه (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.