سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منوچهر فريد

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۴) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ميراث من جنون (۱۳۶۰)
  ۲ -  پرواز در قفس (۱۳۵۷)
  ۳ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)
  ۴ -  زن و زمين/خوش غيرت (۱۳۵۷)
  ۵ -  كلاغ (۱۳۵۶)
  ۶ -  شير خفته (۱۳۵۵)
  ۷ -  ميراث (۱۳۵۵)
  ۸ -  صداي صحرا (۱۳۵۴)
  ۹ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  رگبار (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  صمد و قاليچه حضرت سليمان (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  تجاوز (۱۳۴۹)
  ۱۴ -  خشت و آينه (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.