سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی معدنيان

 زندگينامه  

مهدي معدنيان فعاليت هنري را از سال 1350 با نوشتن نمايشنامه «روسري قرمز» آغاز كرد. از سال 1355 با نوشتن فيلمنامه فيلم «كلك نزن خوشگله» كار در سينما را شروع كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / دستيار كارگردان (۴) / نويسنده  (۹) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  تفنگ شكسته (۱۳۶۴)
  ۲ -  سيم خاردار (۱۳۶۰)
  ۳ -  فرياد مجاهد (۱۳۵۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)
  ۲ -  سرباز (۱۳۵۶)
  ۳ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۴ -  شرور (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. نويسنده  : (۹)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)
  ۲ -  تفنگ شكسته (۱۳۶۴)
  ۳ -  مترسك (۱۳۶۲)
  ۴ -  سيم خاردار (۱۳۶۰)
  ۵ -  فرياد مجاهد (۱۳۵۸)
  ۶ -  سرباز (۱۳۵۶)
  ۷ -  مرد خدا (۱۳۵۶)
  ۸ -  واسطه ها (۱۳۵۶)
  ۹ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.