سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

منصور حاجيان

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۳) / عكس (۱) / مدير صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   مدير صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  قصه زندگي (۱۳۶۵)
  ۲ -  پلاك (۱۳۶۴)
  ۳ -  مدرك جرم (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   مدير صحنه  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   عكس   مدير صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.