سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد امينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / فيلمبردار (۲) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)
  ۲ -  ما ايستاده ايم (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حركت اول (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.