سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدباقر جعفری زاد

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۲) / بازيگر (۲) / طراح لباس (۱) / دستيار صحنه (۱) / شعر  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح لباس   دستيار صحنه   شعر  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۲ -  دمرل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح لباس   دستيار صحنه   شعر  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۲ -  زندان ديو (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح لباس   دستيار صحنه   شعر  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح لباس   دستيار صحنه   شعر  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   طراح لباس   دستيار صحنه   شعر  
 1. شعر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دمرل (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.