سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن محمدزاده

 زندگينامه  

حسن محمدزاده متولد 1316 اروميه، ليسانس كارگرداني سينما از دانشگاه كلمبيا آمريكا و فوق ليسانس همين رشته از دانشگاه شيكاگو است. وي در سال 1351 به ايران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به ساخت فيلم هاي داستاني و مستند شد و در اين مدت در دانشكده هنرهاي دراماتيك و انستيتوي مربيان هنري تدريس مي كرد. فعاليت در سينماي حرفه اي را از سال 1356 با كارگرداني فيلم «واسطه ها» آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۸) / نويسنده (۲) / طرح اوليه داستان از (۱) / تهيه كننده (۱) / تدوين (۲) / طراح صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه  
 1. كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  حسرت (۱۳۷۳)
  ۲ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۳ -  ملك خاتون (۱۳۶۹)
  ۴ -  شكوه زندگي (۱۳۶۶)
  ۵ -  گل مريم (۱۳۶۶)
  ۶ -  حصار (۱۳۶۲)
  ۷ -  مترسك (۱۳۶۲)
  ۸ -  واسطه ها (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۲ -  گل مريم (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ملك خاتون (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گل مريم (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۲ -  حصار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.