سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

قاسم عسگری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مجري دكور (۲) / دكور (۱) / طراح دكور (۱) / ساخت دكور (۱) / دستيار صحنه (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۲ -  آشيانه مهر (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. مجري دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۲ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. ساخت دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.