سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

افسانه خشتی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / دستيار چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  رستگاري در 20/8 دقيقه (۱۳۸۳)
  ۲ -  مونس (۱۳۷۹)
  ۳ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۴ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۵ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار چهره پرداز  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تنگنا (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.