سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كامبيز صميمي‌مفخم

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / بازيگران عروسكي (۲) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه (۶) / طراح لباس (۴) / طراح دكور (۱) / مسئول لباس (۱) / طراح عروسك  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   بازيگران عروسكي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   مسئول لباس   طراح عروسك  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۲ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۳ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۴ -  ميهمان ناخوانده (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   بازيگران عروسكي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   مسئول لباس   طراح عروسك  
 1. بازيگران عروسكي  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۲ -  شهر موش ها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   بازيگران عروسكي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   مسئول لباس   طراح عروسك  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۲ -  پناهنده (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   بازيگران عروسكي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   مسئول لباس   طراح عروسك  
 1. طراح صحنه  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خطا (۱۳۷۰)
  ۲ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۳ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۴ -  دزد عروسك ها (۱۳۶۸)
  ۵ -  كارآگاه 2 (۱۳۶۷)
  ۶ -  گلنار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   بازيگران عروسكي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   مسئول لباس   طراح عروسك  
 1. طراح لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۲ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۳ -  دزد عروسك ها (۱۳۶۸)
  ۴ -  گلنار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   بازيگران عروسكي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   مسئول لباس   طراح عروسك  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   بازيگران عروسكي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   مسئول لباس   طراح عروسك  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مجنون (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   بازيگران عروسكي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور   مسئول لباس   طراح عروسك  
 1. طراح عروسك  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خطا (۱۳۷۰)
  ۲ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.