سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد كرمی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / مجري دكور (۱) / دكور (۳) / خدمات (۱) / حمل و نقل (۱) / برش نگاتيو  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري دكور   دكور   خدمات   حمل و نقل   برش نگاتيو  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اتاق يك (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري دكور   دكور   خدمات   حمل و نقل   برش نگاتيو  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افق (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري دكور   دكور   خدمات   حمل و نقل   برش نگاتيو  
 1. دكور  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  روزنه (۱۳۶۷)
  ۲ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۳ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري دكور   دكور   خدمات   حمل و نقل   برش نگاتيو  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هور در آتش (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري دكور   دكور   خدمات   حمل و نقل   برش نگاتيو  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بي خداحافظي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مجري دكور   دكور   خدمات   حمل و نقل   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.