سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين لبافی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مدير توليد (۳) / جانشين مدير توليد (۲) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / تداركات نظامي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)
  ۲ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۳ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۴ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)
  ۲ -  پيك نيك در ميدان جنگ (۱۳۸۳)
  ۳ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۲ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   تداركات نظامي  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.