سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

گنجی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / حمل و نقل (۱) / تيتراژ (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل   تيتراژ   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۲ -  پسر ايران از مادرش بي اطلاع است (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل   تيتراژ   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل   تيتراژ   با تشكر از  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كلبه اي آنسوي رودخانه (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل   تيتراژ   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.