سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

باقری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱) / با تشكر از (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   با تشكر از   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۲ -  پنجمين ازدواج (۱۳۳۴)
  ۳ -  ملانصرالدين (۱۳۳۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   با تشكر از   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  پهلوان پهلوانان (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۲ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.