سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هاشم حبشی

 

فيلم شناسی :   مدير تهيه (۱) / تداركات (۳) / گروه تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   مدير تهيه   تداركات   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساراي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   تداركات   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۳ -  دمرل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   تداركات   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   تداركات   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.