سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام محمدی پور

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۶) / مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۴) / تهيه كننده (۲) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بي نشان (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۲ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آلما (۱۳۷۱)
  ۲ -  سيمرغ (۱۳۶۶)
  ۳ -  وكيل اول (۱۳۶۵)
  ۴ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۵ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۶ -  بدكاران (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   با تشكر از  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آلما (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آلما (۱۳۷۱)
  ۲ -  سيمرغ (۱۳۶۶)
  ۳ -  وكيل اول (۱۳۶۵)
  ۴ -  خانه قمرخانم (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كفش هاي جيرجيرك دار (۱۳۸۱)
  ۲ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   با تشكر از  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دزد سوم (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۲ -  بدكاران (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قصه دلها (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.