سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جمشيد حيدری

  تاريخ و محل تولد
هفتم فروردين ماه سال 1330
شيراز

 زندگينامه  

جمشيد حيدري متولد 1330 شيراز، فارغ التحصيل سينما از كانادا است. وي فعاليت سينمايي را سال 1350 به عنوان دستيار كارگردان، تدوين گر و سازنده آنونس آغاز كرد. سازنده اولين فيلم سينمايي جنگي با نام مرز مي باشد و از ديگر فعاليت هاي وي ساخت فيلم هاي كوتاه و سريال نيز مي باشد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۰) / دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۵) / بازنويسي فيلمنامه (۲) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۵) / سرمايه گذار (۲) / تدوين (۳) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / تيتراژ (۱) / ناظر كيفي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. كارگردان  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كيش و مات (۱۳۸۷)
  ۲ -  گيس بريده (۱۳۸۵)
  ۳ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۴ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۵ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۶ -  وكيل اول (۱۳۶۵)
  ۷ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۸ -  تفنگدار (۱۳۶۲)
  ۹ -  مرز (۱۳۶۰)
  ۱۰ -  كركس ها مي ميرند (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  نان و نمك (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دوباره با هم (۱۳۹۰)
  ۲ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۳ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۴ -  وكيل اول (۱۳۶۵)
  ۵ -  تفنگدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۲ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  شناسايي (۱۳۶۶)
  ۲ -  سرباز (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دوباره با هم (۱۳۹۰)
  ۲ -  كيش و مات (۱۳۸۷)
  ۳ -  گيس بريده (۱۳۸۵)
  ۴ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۵ -  وسوسه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كيش و مات (۱۳۸۷)
  ۲ -  گيس بريده (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۲ -  تفنگدار (۱۳۶۲)
  ۳ -  مرز (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  وسوسه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  وسوسه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  وكيل اول (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   ناظر كيفي  
 1. ناظر كيفي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دوباره با هم (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.