سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا عابدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / امور مالي (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / تيتراژ  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۲ -  يوزپلنگ (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور مالي   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۲ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۳ -  تيك تاك (۱۳۷۱)
  ۴ -  چكمه (۱۳۷۱)
  ۵ -  خسوف (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.