سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهزاد آدينه

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۱) / طراح هنري (۲) / مدير هنري (۲) / طراح صحنه (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گل چهره (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طراح هنري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آدم باش (۱۳۹۳)
  ۲ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مدير هنري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بي نامي (۱۳۹۵)
  ۲ -  وقتي برگشتم (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماهورا (۱۳۹۵)
  ۲ -  وقتي برگشتم (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.