سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی كريمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار فيلمبردار (۴) / عكس (۱) / ساخت دكور (۱) / تداركات (۳) / دستيار تداركات (۳) / حمل و نقل (۳) / گروه پرواز  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   ساخت دكور   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه پرواز  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   ساخت دكور   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه پرواز  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   ساخت دكور   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه پرواز  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شكلات داغ (۱۳۸۸)
  ۲ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)
  ۳ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)
  ۴ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   ساخت دكور   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه پرواز  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   ساخت دكور   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه پرواز  
 1. ساخت دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينجا بدون من (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   ساخت دكور   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه پرواز  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس افغان (۱۳۸۲)
  ۲ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)
  ۳ -  در مسلخ عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   ساخت دكور   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه پرواز  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)
  ۲ -  اتاق يك (۱۳۶۵)
  ۳ -  تشكيلات (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   ساخت دكور   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه پرواز  
 1. حمل و نقل  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زندگي با چشمان بسته (۱۳۸۷)
  ۲ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۳ -  رهايي (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   دستيار فيلمبردار   عكس   ساخت دكور   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   گروه پرواز  
 1. گروه پرواز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاتك (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.