سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی لاجوردی قمی

نام اصلي: مصطفي لاجوردي

 زندگينامه  

مصطفي لاجوردي سال 1323 در تهران متولد شد. وي همكار گروه تداركات و همچنين همكار تهيه كننده بوده است.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / تهيه كننده (۱) / نورپرداز (۱) / مدير تداركات (۳) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   نورپرداز   مدير تداركات   امور فني  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  الماس بنفش (۱۳۶۸)
  ۲ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)
  ۳ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۴ -  برنج خونين (۱۳۶۰)
  ۵ -  فدايي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   نورپرداز   مدير تداركات   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  برنج خونين (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   نورپرداز   مدير تداركات   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ملكوت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   نورپرداز   مدير تداركات   امور فني  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۲ -  فدايي (۱۳۵۱)
  ۳ -  قدير (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   نورپرداز   مدير تداركات   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خونبارش (۱۳۵۹)
  ۲ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.