سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد راد

 زندگينامه  

احمد حق پرست راد (سعيد راد) پس از پايان تحصيلات متوسطه، از سال 1347 به فعاليت در سينما پرداخت. براي بازي در فيلم «خداحافظ رفيق» (1350) امير نادري و عليرضا زرين دست به سراغ او رفتند. نادري او را مي پسندد و‌ نام سعيد راد را براي او انتخاب مي كند. سعيد راد در سال 1350 دو فيلم بازي كرد؛ يكي براي نادري «خداحافظ رفيق» و يكي هم براي محمد علي جعفري «الكلي». «خداحافظ رفيق» و «الكلي» دو نوع فيلم بودند با دو نقش متفاوت؛ و كارنامه ي بازيگري سعيد راد با اين دو نوع فيلم و نقش شكل گرفت. او در «صادق كرده» (ناصر تقوايي، 1351) «صبح روز چهارم» (كامران شيردل، 1351) «كافر» (فريدون گله، 1351)‌ «تنگنا» (امير نادري،‌1352) «مسلخ» (هادي صابر، 1353) و «هزار بار مردن» (جلال مهربان، 1353) نقش ضد قهرمان هايي را بازي كرد كه در منجلابي از نكبت و خون فرو مي غلتند،‌ بي آن كه ذره اي اميد به آينده داشته باشند. تصوير زندگي ضد قهرمان هايي كه سعيد راد نقش آن ها را بازي مي كرد خطوط قلم اندازي از قيافة ناگوار جامعه را در خود داشتند. سعيد راد كه در نقش هاي قبلي جا افتاده بود نتوانست با فيلم هايي مثل «قاصدك» (محمد صفار، 1355) «ساخت ايران» (امير نادري، 1357) «سفر سنگ» (مسعود كيميايي،‌ 1357) خود را با آن ها همراه و هم آهنگ كند. بنابراين در بحبوحه ي غلبه ي سينماي منحط بر «موج نو» و «موج سوم» تن به ايفاي نقش هاي نازلي در «دو آقاي باشخصيت» (امير شروان،‌ 1354) «شرف» (عزيزالله بهادري، 1354) «هدف» (ايرج قادري،‌ 1354) «آقاي لر به شهر مي رود» (امير شروان،‌ 1357) و «گداي اشراف زاده» (عزيزالله بهادري، 1357) داد كه هيچ كدام موفقيتي براي او نداشتند. سعيد راد در اين دوره نتوانست خود را از گردابي كه در آن رها كرده بود نجات دهد. در سال هاي پس از پيروزي انقلاب، كه بسياري از چهره هاي سرشناس سينماي ايران ممنوع كار شده بودند، سعيد راد (با نام اصلي اش احمد حق پرست راد) در هفت فيلم، «برزخي ها» (ايرج قادري،‌ 1360)‌ «مرز» (جمشيد حيدري، 1360) «خط قرمز» (مسعود كيميايي،‌ 1361) «فرمان» (كوپال مشكات،‌ 1361) «دادشاه» (حبيب كاوش، 1362) «عبور از ميدان مين» (جواد طاهري، 1362) و «عقاب ها» (ساموئل خاچيكيان، 1364) بازي كرد، كه با آن ها نيز به مقام و جايگاه اوليه ي خود نرسيد. پس از آن بازي او در سال 1366 به خارج از كشور مهاجرت كرد. در آمريكا فقط در نمايش آخرين بازي به كارگرداني محمود استاد محمد بازي كرد و مشكلات فراواني متحمل شد،‌ به طوري كه همواره مترصد اين بود كه به ايران بازگردد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۴۸) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۴۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  امپراطور جهنم (۱۳۹۵)
  ۲ -  پايان خدمت (۱۳۹۲)
  ۳ -  چ (۱۳۹۲)
  ۴ -  عشق و جنون (۱۳۹۲)
  ۵ -  پروانگي (۱۳۹۰)
  ۶ -  گيرنده (۱۳۹۰)
  ۷ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۸ -  عقاب ها (۱۳۶۳)
  ۹ -  دادشاه (۱۳۶۲)
  ۱۰ -  عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)
  ۱۱ -  برزخي ها (۱۳۶۱)
  ۱۲ -  خط قرمز (۱۳۶۰)
  ۱۳ -  فرمان (۱۳۶۰)
  ۱۴ -  مرز (۱۳۶۰)
  ۱۵ -  با عشق مردن (۱۳۵۷)
  ۱۶ -  ساخت ايران (۱۳۵۷)
  ۱۷ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۱۸ -  آقاي لر به شهر مي رود (۱۳۵۶)
  ۱۹ -  خاكستري (۱۳۵۶)
  ۲۰ -  سفر سنگ (۱۳۵۶)
  ۲۱ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۲۲ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۲۳ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۲۴ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۲۵ -  قاصدك (۱۳۵۵)
  ۲۶ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۲۷ -  دو آقاي با شخصيت (۱۳۵۴)
  ۲۸ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۲۹ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۳۰ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۳۱ -  آب (۱۳۵۳)
  ۳۲ -  خشم و خون (۱۳۵۳)
  ۳۳ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۳۴ -  مرد شب (۱۳۵۳)
  ۳۵ -  مسلخ (۱۳۵۳)
  ۳۶ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۳۷ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)
  ۳۸ -  خروس (۱۳۵۲)
  ۳۹ -  خورشيد در مرداب (۱۳۵۲)
  ۴۰ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۴۱ -  صادق كرده (۱۳۵۱)
  ۴۲ -  صبح روز چهارم (۱۳۵۱)
  ۴۳ -  طغرل (۱۳۵۱)
  ۴۴ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۴۵ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)
  ۴۶ -  الكلي (۱۳۵۰)
  ۴۷ -  خداحافظ رفيق (۱۳۵۰)
  ۴۸ -  فاتحين صحرا (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.