سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا فاضلی

 زندگينامه  

محمدرضا فاضلي متولد 1314 تهران است. وي فعاليت سينمايي را سال 1340 با بازي در فيلم «خانم عوضي گرفتي» به كارگرداني حسين مدني آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۲) / دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / نويسنده (۵) / بازيگر (۳۷) / تهيه كننده (۱۲) / مدير توليد (۱) / تدوين (۶) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   دستيار تداركات  
 1. كارگردان  : (۱۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سرباز (۱۳۵۶)
  ۲ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۳ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۴ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۵ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۶ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۷ -  مأمور ما در كراچي (۱۳۵۲)
  ۸ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۹ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  قهرمان شهر ما (۱۳۴۶)
  ۱۱ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۱۲ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   دستيار تداركات  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   دستيار تداركات  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   دستيار تداركات  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  رقص در غبار (۱۳۸۱)
  ۲ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۳ -  مأمور ما در كراچي (۱۳۵۲)
  ۴ -  الماس 33 (۱۳۴۶)
  ۵ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۳۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سفر سنگ (۱۳۵۶)
  ۲ -  آتش جنوب (۱۳۵۵)
  ۳ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۴ -  راننده ي سربلند (۱۳۵۵)
  ۵ -  سه رفيق (۱۳۵۵)
  ۶ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۷ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۸ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۹ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  خيالاتي (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  مأمور ما در كراچي (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  اتل متل توتوله (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۲۰ -  نامادري (۱۳۴۹)
  ۲۱ -  زن وحشي وحشي (۱۳۴۸)
  ۲۲ -  ضرب شست (۱۳۴۸)
  ۲۳ -  شب فرشتگان (۱۳۴۷)
  ۲۴ -  قهرمان شهر ما (۱۳۴۶)
  ۲۵ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۲۶ -  صيادان نمكزار (۱۳۴۴)
  ۲۷ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)
  ۲۸ -  اشك يتيم (۱۳۴۳)
  ۲۹ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۳۰ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
  ۳۱ -  دزد شهر (۱۳۴۳)
  ۳۲ -  زندگي دوزخي (۱۳۴۳)
  ۳۳ -  سركش (۱۳۴۳)
  ۳۴ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۳۵ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
  ۳۶ -  طلاق (۱۳۴۲)
  ۳۷ -  خانم عوضي گرفتين (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   دستيار تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۱۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۲ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۳ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۴ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۵ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۶ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۷ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۸ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۹ -  شب فرشتگان (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  الماس 33 (۱۳۴۶)
  ۱۱ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۱۲ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   دستيار تداركات  
 1. تدوين  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۲ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۳ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۴ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۵ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۶ -  مغربي (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.