سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد نادری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۳) / تدوين (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تدوين   تداركات  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تدوين   تداركات  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تدوين   تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جنايت بي دقت (۱۳۹۸)
  ۲ -  سالهاي بيقراري (۱۳۷۳)
  ۳ -  سايه خيال (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تدوين   تداركات  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تدوين   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محيا (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.