سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود كوشان

 زندگينامه  

محمود كوشان متولد 1311 تهران، داراي مدرك ديپلمه برق از هنرستان صنعتي تهران است. وي بعد از هنرستان بلافاصله به ايتاليا و بعد به آلمان رفت و مدتي در استوديو «فراينا» كه متعلق به كمپاني تيتانوس بود و استوديو «آگفا» و نيز «چينه چيتا» و بعد استوديو باوارياي مونيخ دوره ديد. در ايتاليا دستيار فيلمبردار فيلم «فيگارو» به فيلمبرداري چينكوئو شد. او فعاليت هنري را از آموختن عكاسي شروع كرد و اولين بار در سال 1329 در فيلم «شرمسار» ساخته برادرش اسماعيل كوشان به عنوان عكاس ظاهر شد. فيلمبرداري را نيز از دستياري عنايت الله فمين در فيلم «اميرارسلان نامدار» (نسخه اول) در سال 1328 آغاز كرد. بعدتر مدير فيلمبرداري استوديو «پارس فيلم» شد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۷) / نويسنده (۱) / تهيه كننده (۱) / مدير فيلمبرداري (۲۱) / فيلمبردار (۴۰) / دستيار فيلمبردار (۱) / تدوين (۲) / امور فني صدا (۱) / امور فني  (۱)



 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   امور فني  
 1. كارگردان  : (۱۷)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سمندر (۱۳۶۴)
  ۲ -  نفس گير (۱۳۵۷)
  ۳ -  سكوت بزرگ (۱۳۵۶)
  ۴ -  طغيانگر (۱۳۵۶)
  ۵ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۶ -  شير خفته (۱۳۵۵)
  ۷ -  نيزار (۱۳۵۴)
  ۸ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۹ -  تشنه ها (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  مرغ همسايه (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  گداي ميليونر (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  زن يكشنبه (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  شوفر خوشگله (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  دزد و پاسبان (۱۳۴۹)
  ۱۵ -  ميوه گناه (۱۳۴۹)
  ۱۶ -  گرفتار (۱۳۴۸)
  ۱۷ -  تازه به دوران رسيده (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   امور فني  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گرفتار (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دانه هاي گندم (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تهاجم (۱۳۷۵)
  ۲ -  مرد كوچك (۱۳۷۳)
  ۳ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۴ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۵ -  حسنك (۱۳۷۰)
  ۶ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۷ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۸ -  قربون هرچي خوشگله (۱۳۵۲)
  ۹ -  اسير (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  مرغ تخم طلا (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  گرداب گناه (۱۳۴۷)
  ۱۴ -  گوهر شب چراغ (۱۳۴۶)
  ۱۵ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)
  ۱۶ -  حسين كرد (۱۳۴۵)
  ۱۷ -  آراس خان (۱۳۴۲)
  ۱۸ -  اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)
  ۱۹ -  مردها و جاده ها (۱۳۴۲)
  ۲۰ -  انتقام روح (۱۳۴۱)
  ۲۱ -  كلاه مخملي (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۴۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  حامي (۱۳۷۳)
  ۲ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۳ -  تولدت مبارك (۱۳۵۱)
  ۴ -  پهلوان مفرد (۱۳۵۰)
  ۵ -  دنيا مال منه (۱۳۵۰)
  ۶ -  زن يكشنبه (۱۳۵۰)
  ۷ -  شوفر خوشگله (۱۳۵۰)
  ۸ -  ماه پيشوني (۱۳۵۰)
  ۹ -  دزد و پاسبان (۱۳۴۹)
  ۱۰ -  شيرين و فرهاد (۱۳۴۹)
  ۱۱ -  قسمت (۱۳۴۹)
  ۱۲ -  ميوه گناه (۱۳۴۹)
  ۱۳ -  جيب بر خوشگله (۱۳۴۸)
  ۱۴ -  نسل شجاعان (۱۳۴۸)
  ۱۵ -  غروب بت پرستان (۱۳۴۷)
  ۱۶ -  يوسف و زليخا (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  بندرگاه عشق (۱۳۴۶)
  ۱۸ -  گوهر شب چراغ (۱۳۴۶)
  ۱۹ -  نسيم عيار (۱۳۴۶)
  ۲۰ -  مرد نامرئي (۱۳۴۵)
  ۲۱ -  دزد بانك (۱۳۴۴)
  ۲۲ -  ابرام در پاريس (۱۳۴۳)
  ۲۳ -  اهريمن زيبا (۱۳۴۱)
  ۲۴ -  سوداگران مرگ (۱۳۴۱)
  ۲۵ -  دندان افعي (۱۳۴۰)
  ۲۶ -  سايه سرنوشت (۱۳۴۰)
  ۲۷ -  شير فروش (۱۳۳۹)
  ۲۸ -  پسر دريا (۱۳۳۸)
  ۲۹ -  چشمه آب حيات (۱۳۳۸)
  ۳۰ -  دو قلوها (۱۳۳۸)
  ۳۱ -  دوقلوها (۱۳۳۸)
  ۳۲ -  بيژن و منيژه (۱۳۳۷)
  ۳۳ -  طلسم شكسته (۱۳۳۷)
  ۳۴ -  عروس فراري (۱۳۳۷)
  ۳۵ -  ظالم بلا (۱۳۳۶)
  ۳۶ -  قزل ارسلان (۱۳۳۶)
  ۳۷ -  يعقوب ليث صفاري (۱۳۳۶)
  ۳۸ -  اتهام (۱۳۳۵)
  ۳۹ -  يوسف و زليخا (۱۳۳۵)
  ۴۰ -  اميرارسلان نامدار (۱۳۳۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  بهلول (۱۳۳۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   امور فني  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  زن يكشنبه (۱۳۵۰)
  ۲ -  دو قلوها (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  سوداگران مرگ (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   تدوين   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.