سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن امينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير تهيه (۷) / لابراتوار (۷۶) / برش نگاتيو (۲) / چاپ (۱۳) / دستيار چاپ (۴) / دستيار لابراتوار  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۲ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. مدير تهيه  : (۷)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)
  ۲ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
  ۳ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۴ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)
  ۵ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)
  ۶ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)
  ۷ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۷۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پرستش (۱۳۵۷)
  ۲ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۳ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)
  ۴ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۵ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۶ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۷ -  كلام حق (۱۳۵۶)
  ۸ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۹ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  اضطراب (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  مرگ در باران (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۲۳ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)
  ۲۴ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۲۵ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۲۶ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۲۷ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۲۸ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۲۹ -  هلوي پوست كنده (۱۳۵۲)
  ۳۰ -  احمد چوپان (۱۳۵۱)
  ۳۱ -  جدال در كوير (۱۳۵۱)
  ۳۲ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۳۳ -  فتانه (۱۳۵۱)
  ۳۴ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۳۵ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)
  ۳۶ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۳۷ -  نانجيب (۱۳۵۱)
  ۳۸ -  نواب (۱۳۵۱)
  ۳۹ -  آسمون بي ستاره (۱۳۵۰)
  ۴۰ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۴۱ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
  ۴۲ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۴۳ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)
  ۴۴ -  يك چمدان سكس (۱۳۵۰)
  ۴۵ -  پا برهنه ها (۱۳۴۷)
  ۴۶ -  من شوهر مي خواهم (۱۳۴۷)
  ۴۷ -  پروفسور نخاله (۱۳۴۵)
  ۴۸ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۴۹ -  عذاب مرگ (۱۳۴۵)
  ۵۰ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۵۱ -  مرد و نامرد (۱۳۴۵)
  ۵۲ -  موميايي (۱۳۴۵)
  ۵۳ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)
  ۵۴ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
  ۵۵ -  در دنيا بيگانه بودم (۱۳۴۴)
  ۵۶ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۵۷ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۵۸ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۵۹ -  آليش دختر كولي (۱۳۴۳)
  ۶۰ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۶۱ -  در ميان فرشته ها (۱۳۴۳)
  ۶۲ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۶۳ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۶۴ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۶۵ -  گل هاي گيلان (۱۳۴۳)
  ۶۶ -  گناه من چيست (۱۳۴۳)
  ۶۷ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۶۸ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۶۹ -  خشم و فرياد (۱۳۴۲)
  ۷۰ -  دختر ساري (۱۳۴۲)
  ۷۱ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۷۲ -  زنگ هاي خطر (۱۳۴۲)
  ۷۳ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۷۴ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۷۵ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۷۶ -  مكر ابليس (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. برش نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)
  ۲ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. چاپ  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پرستش (۱۳۵۷)
  ۲ -  سرخپوستها (۱۳۵۷)
  ۳ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۴ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)
  ۵ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۶ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۷ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۸ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
  ۹ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۱۰ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۱۱ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۱۲ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  مكر ابليس (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار چاپ  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حرفه اي (۱۳۵۵)
  ۲ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۳ -  دزد شهر (۱۳۴۳)
  ۴ -  نيرنگ دختران (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار چاپ   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار لابراتوار  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حرفه اي (۱۳۵۵)
  ۲ -  شهر شراب (۱۳۵۵)
  ۳ -  دزد شهر (۱۳۴۳)
  ۴ -  نيرنگ دختران (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.